Przedszkole Morena arrow Aktualności  
 
Aktualności
                                                          PODPISYWANIE UMÓW

W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PRZEDSZKOLA   NA  ROK SZKOLNY 2016/2017 Z RODZICAMI DZIECI   ZAKWALIFIKOWANYCH   I  KONTYNUUJĄCYCH  ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE   W  DNIACH:

25.04.2016 r. (poniedziałek) - 1200 – 1600

26.04.2016 r. (wtorek) -  900 - 1700

27.04.2016 r. (środa) -  1100 – 1700

28.04.2016 r. (czwartek) -  900 – 1700

29.04.2016 r. (piątek)  - 1000 - 1500

04.05.2016 r. (środa) -  1000 – 1500

 

Rodzic  zawierając  umowę  potwierdza  tym  samym  swoją  wolę  przyjęcia  dziecka
  do  Przedszkola Nr 75.
Przy zawieraniu umowy konieczny będzie dowód osobisty Rodzica.

Nie podpisanie umowy   w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją  z  przedszkola.


 

 

 

 

                             

Drodzy Rodzice !

W ramach akcji  „Cała Polska czyta Dzieciom” nasze Przedszkole „Pod tęczą ” zaprasza wszystkich chętnych rodziców i dzieci do wzięcia udziału w ruchu Bookcrossing, inaczej „UWOLNIJ KSIĄŻKĘ”, który rozpocznie się w naszym przedszkolu od 18.04.2016 do20.05.2016r.
Jeśli chcecie Państwo uczestniczyć w światowej akcji wystarczy przynieść swoją prywatną książkę i zostawi ją na półce w szafce
w holu obok akwarium.
Osoba, która będzie chciała ją przeczytać weźmie ją do domu, Państwa książka zacznie krążyć wśród czytelników, a wy wybierzecie sobie inną ciekawą książkę spośród pozostawionych przez innych.


 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola                 
wraz  z kompletem dokumentów potwierdzających wybrane kryteria naboru
 przyjmowane będą  w następujących dniach i godzinach:

 

15.03.2016 (wtorek) – godz.900-1500

16.03.2016 (środa) – godz.900-1600

18.03.2016 (piątek) – godz. 1200-1500

21.03.2016 (poniedziałek) – godz.1200-1630

22.03.2016 (wtorek) – godz. 1200-1630

23.03.2016 (środa) – godz. 900-1500

29.03.2016 (wtorek) – godz. 1200-1700

30.03.2016 (środa) – godz. 900-1500

                                       
Przypominamy!

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki  pierwszego wyboru wraz z Wnioskiem.

Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. oświadczenia wymagane, jako potwierdzające  spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może podjąć działania mające na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz  w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium

 

 


UWAGA !

Dzieci do przedszkola na okres wakacyjny zapisujemy w terminie od 1 lutego do 10 marca 2016r. bezpośrednio w wybranym przedszkolu. Dzieci przyjmowane są do przedszkola w miarę wolnych miejsc –decyduje kolejność zgłoszeń.

Proszę kliknąć na poniższy  link:

Harmonogram dyżurów wakacyjnych 2016


Uwaga Rodzice!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola  o dokonywanie wpłat za przedszkole
od 01.01.2016r przelewem na konta bankowe bądź w kasie banku.

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska informuje, że jest
to spowodowane  zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie opłaty stałej i odpłatności za wyżywienie, co jest związane z koniecznością  wprowadzenia zmian w systemach planowania budżetowego  i finansowo-księgowym.  Wpłaty na konto pozwolą na sprawne dostosowanie się do wprowadzonych zmian.

 Numery kont, na które można dokonywać płatności za przedszkole:
opłata za żywienie:
39 1240 1268 1111 0010 3831 1586
opłata stała:
97 1240 1268 1111 0010 3831 1124

 


 

Dyrektor przedszkola informuje Państwa, że od dnia 1.09.2015r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015r w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie mają spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2015 poz. 1256).
W związku z tym planujemy żywienie dzieci zgodnie z obowiązującymi normami. Nie możemy używać cukru do słodzenia  oraz produktów, które mają go więcej niż 10 g w 100 ml produktu gotowego, nie możemy używać przetworzonych produktów (budyń, kisiel, galaretka, serki topione, dżemy, jogurty, płatki słodzone i wiele innych).
Staramy się urozmaicać dzieciom jadłospis i zachęcamy do zjadania przygotowanych posiłków
 o trochę „innym” smaku.
Zachęcamy Państwa do współpracy w budowaniu nawyków „zdrowego żywienia”.


Nieobecności dziecka zgłaszamy telefonicznie pod numerami:

58 347 68 9358 347 68 93 oraz

58 345 60 1058 345 60 10 do godziny 1200 lub e-mailem na adres :
nieobecnosci.przedszkole75gd@wp.pl w godzinach 1200-1700

W przypadku wcześniejszego, co najmniej jednodniowego zgłoszenia nieobecności dziecka
 w przedszkolu zwracamy koszt dziennej stawki żywieniowej począwszy od pierwszego dnia nieobecności.