Przedszkole Morena arrow Aktualności  
 
Aktualności

 

 

Przedszkole nr 75 w Gdańsku

Zaprasza wszystkie przedszkolaki  3,4,5,6 letnie
z rodzicami do udziału
w konkursie plastycznym

 „BOŻONARODZENIOWA OZDOBA”

 

Regulamin konkursu:

ORGANIZATOR: Przedszkole nr 75 w Gdańsku

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu : Małgorzata Ceran, Joanna Sikora, Benigna Wejnerowska.

 CELE KONKURSU:

- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi

- promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej przedszkolaków z rodzicami

- wspieranie postawy otwartości wypowiedzi plastycznej;

Wymagania:

*pracę wykonuje dziecko wspólnie z rodzicami

*technika dowolna

*format dowolny

*wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi

*do konkursu można zgłosić jedną pracę zaopatrzoną w następujące informacje:

- imię, nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza oraz imiona rodziców dziecka

 

TERMIN  ODDAWANIA PRAC:

Prace podpisane należy przekazać nauczycielkom przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2014r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 grudnia 2014r. na stronie internetowej Przedszkola nr 75
w Gdańsku
(www.przedszkole75.com)

Nagrody oraz wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystości Jasełek grupowych.

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie świątecznej w przedszkolu.


 

 Nieobecności dziecka zgłaszamy telefonicznie pod numerami:

 58 347 68 93 oraz

58 345 60 10 do godziny 12 00

lub e-mailem na adres :

nieobecnosci.przedszkole75gd@wp.pl  w godzinach 1200-1700

W przypadku wcześniejszego, co najmniej jednodniowego zgłoszenia nieobecności dziecka
w przedszkolu zwracamy koszt dziennej stawki żywieniowej począwszy od pierwszego dnia nieobecności.