Przedszkole Morena arrow Aktualności  
 
Aktualności

Nieobecności dziecka zgłaszamy telefonicznie pod numerami:

58 347 68 93 oraz

58 345 60 10 do godziny 1200 lub e-mailem na adres :
nieobecnosci.przedszkole75gd@wp.pl w godzinach 1200-1700

W przypadku wcześniejszego, co najmniej jednodniowego zgłoszenia nieobecności dziecka
w przedszkolu zwracamy koszt dziennej stawki żywieniowej począwszy
od pierwszego dnia nieobecności.WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW
Numer konta
: 34 1240 1255 1111 0010 0117 4965

W opisie przelewu proszę podać informację za jaki miesiąc dokonywana
 jest opłata oraz imię i nazwisko dziecka oraz grupę.